ព័ត៌មានពិព័រណ៍

  • ការពិពណ៌នាសង្ខេបនិងកំណត់សម្គាល់របស់ជែក

    ជេគឺជាកម្ពស់លើកនៃតូចមួយ (តិចជាង ១ ម) នៃឧបករណ៍លើកសាមញ្ញបំផុត។ វាមានប្រភេទមេកានិចនិងធារាសាស្ត្រពីរប្រភេទ។ មេកានិចរន្ធវីសមួយផ្សេងទៀតនិងពីរដោយសារតែទំងន់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្ដិការតូចមួយជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងារថែទាំមេកានិចនៅក្នុង buildin ...
    អាន​បន្ថែម